1734 map of Pacific Ocean showing South America, Tasmania and New Zealand - by Gerard van Keulen

1734 map of Pacific Ocean showing South America, Tasmania and New Zealand - by Gerard van Keulen

[7212 × 6107]

Plate from: De nieuwe Groote ligtende zee-fakkel. v. 5 / Johannes van Keulen, 1734.

source