The Ugric languages

The Ugric languages

“Finno-Ugric languages boggle my mind … Tässä on tosin kyse vain ugrilaisista kielistä, ei suomalaisista. … Aivan, suomalaisten kanssa olisi kartta huomattavasti täydempi”